Tip Quảng cáo Facebook vào Group bất kỳ

Học Ads xin chia sẻ đến các bạn quảng cáo Facebook tip quảng cáo nhắm vào khách hàng mục tiêu là các group trên Facebook. Bạn cần làm các bước sau:

  1. Bạn phải tham gia group, hoặc biết được các group khách hàng mục tiêu
  2. Bạn quét lấy tất cả các member trong group
  3. Đưa tệp khách hàng lên tài khoản quảng cáo

Ngoài ra anh chị có thể lấy tệp dữ liệu này quảng cáo trên các nền tảng khác như: Zalo, Google, … ….

Với phương pháp mình chia sẻ ở video, anh chị quét member xong tạo tệp customer audience bằng csv theo mẫu của Fb hoặc tệp txt. Sau đó tải tệp này lên để chạy quảng cáo.

Lưu ý anh chị chạy quảng cáo Facebook phải dùng tài khoản kinh doanh, tài khoản quảng cáo cá nhân không chạy được tệp tùy chỉnh.

Note: Tư vấn sử dụng qua hotline: 0907267495 hoặc mess: https://m.me/102296714591978?ref=ToolTargetGroup

Related Posts