Nhắm mục tiêu quảng cáo hiển thị GDN

Quảng cáo GDN có thể nhắm mục tiêu theo:

Từ khóa: Hiển thị quảng cáo cho những người có khả năng quan tâm đến các từ khóa này, đồng thời cũng hiển thị quảng cáo trên các trang web, ứng dụng và video liên quan đến các từ khóa này.

Đối tượng:

 • Sở thích (hiển thị quảng cáo cho những nhóm người dựa trên sở thích của họ)
 • Đối tượng trong thị trường (người tiêu dùng đang tích cực nghiên cứu sản phẩm)
 • Tiếp thị lại (cho những người truy cập trang web, đối tượng tương tự hoặc danh sách email khách hàng).

Nhân khẩu học:

 • Độ tuổi.
  Giới tính (nam, nữ, không xác định)
  Trạng thái phụ huynh (không phải là cha mẹ, cha mẹ hoặc không xác định).
 • Thu nhập hộ gia đình
 • Kết hợp các mục tiêu
 • Loại trừ một trong các mục tiêu trên.
 • Chủ đề: quảng cáo cho các nhóm đối tượng cụ thể (bất động sản, du lịch, mua sắm…)

Vị trí đặt: nhắm tới các trang web hoặc video cụ thể (24h.com.vn, youtube…) ngoài ra bạn cũng có thể loại trừ các trang web không phù hợp với chiến dịch của bạn

Chủ đề: hiện thị quảng cáo đến những chủ đề trên các website (đối tác của Google)

Bạn có thể nhập vào mục tìm kiếm hoặc chọn nhập tên trang web nếu ban đã có list danh sách cần loại trừ không cho banner hiển thị.

Related Posts